เกี่ยวกับ

ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  • นายพีรธัช แซ่ตั้ง (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 54 - 57)
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
  • ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์