ประกาศจากศูนย์สอวน.คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 2016-09-15 16:55:07 โดย Admin


ตารางกิจกรรมการเรียน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1/2559

ประกาศเมื่อ 2016-09-15 16:52:02 โดย Admin


โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ปีการศึกษา 2559

ระบบรับสมัคร โอลิมปิกวิชาการ สอวน.กรุงเทพมหานคร
 https://bkk.posn.or.th/

  > สมัครที่เดียวทุกสาขาวิชา  ชีววิทยา-เคมี-คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์

      - คู่มือการใช้งาน ระบบรับสมัคร สอวน.

      - ระเบียบการ คอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2559

  ..............................................................................................................

*** ดูข้อสอบเก่า ของศูนย์ สอวน.คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

   > ข้อสอบเข้าโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ปี 2559

   > ข้อสอบเข้าโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ปี 2558

   > ข้อสอบเข้าโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ปี 2557

   > ข้อสอบเข้าโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน ค่าย 1 ปี 2556

 

ประกาศเมื่อ 2016-07-01 00:00:00 โดย Admin


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

 

สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท

ประกาศเมื่อ 2015-04-13 09:00:00 โดย Admin


ติดตามทางเฟซบุ๊ค
คู่มือการใช้งานระบบ เว็บไซต์เครือข่ายสอวน.